Ons dienste is onlangs bygevoeg tot die toegelate dienste (“permitted services”) tydens die Vlak-4 inperking. Ons moedig egter steeds ons personeel aan om van hulle huise af te werk en slegs per afspraak na die kantoor toe te kom. U as ons gewaardeerde kliënt is welkom om ‘n afspraak te maak met die personeellid verantwoordelik vir u sake om u op kantoor van hulp te wees. Frikkie en Francois is op dieselfde basis, per afspraak, beskikbaar op kantoor.  Indien u net inligting/dokumentasie wil kom afgee, is u welkom om dit te doen en by ons ontvangs te los. Ons kantoor sal oop wees vanaf 9:00 tot 15:00, Maandag tot Vrydag. Ons is almal steeds op e-pos en Skype beskikbaar tydens normale kantoor-ure.

 

 

Our services were recently included in the definition of permitted services during the Level 4 lock-down period. However, we still encourage our staff to work from home and to come into the office only by appointment. You are welcome to make appointments with the staff member responsible for your affairs. Frikkie and Francois will also be available on appointment at our offices. If you want to submit/drop documentation to our offices, you are welcome to do so and leave it at our reception. Our office will be open daily from 9:00 to 15:00, Monday to Friday. We are all still available on e-mail and Skype during normal working hours.

 

 

 

SCAM ALERT / WAARSKUWING

 

Geagte kliënt

 

Moet onder geen omstandighede enige e-pos, sms en whatsapp versoek van enige iemand antwoord of daarop reageer waarin gevra word om betalings van welke aard ookal goed te keur nie. Al sê die boodskap dit is vir COVID-19TERS voordele uitbetalings.

 

Geen bank of staats-instansie sal u vir enige goedkeruing van betalings vra nie. Delete sulke boodskappe onmiddellik dit is ‘n SCAM!

 

 

Dear Client

 

Do not under any circumstances reply to any e-mail, sms and whatsapp requests to authorise any payment of any sorts. Even if the request states that your COVID-19TERS payment is awaiting authorisation from your side.

 

Delete these requests immediately, it is a SCAM.

 

Additional information

TERS Guidelines – ProBeta

Sars debt query